Ma ní kèm ring xoay 360 độ
Giá: 360,000 đ

Ma ní (móng ngựa) kèm ring tròn xoay 360 độ
Toàn bộ đều được làm từ titanium
Dùng rất bền và tiện lợi