Stanley Go Vacuum 64 oz - đen

Giá: 1,400,000 đ
Đã hết hàng

Bình Stanley Go Vacuum 64 oz (1.9 lít), màu đen
Giữ nóng: 18 giờ. Giữ lạnh: 24 giờ. Giữ đá: 4 ngày

Bình Stanley 1050ml

Giá: 740,000 đ
Đã hết hàng

Stanley Easy-Clean Water Bottle 36oz (1050ml)
Giữ lạnh: 11 giờ. Giữ đá: 36 giờ

Stanley Flip Straw Jug 1180ml

Giá: 1,100,000 đ
Đã hết hàng

Stanley The IceFlow Flip Straw Jug 40oz (1180ml)
Giữ lạnh: 14 giờ. Giữ đá: 2.5 ngày

Ly Stanley Beer Stein 700ml

Giá: 700,000 đ
Đã hết hàng

Ly Stanley Opener Beer Stein 24oz (700ml)
Giữ lạnh: 8 giờ. Giữ đá: 32 giờ

Bình Stanley Flip Straw 650ml

Giá: 800,000 đ
Đã hết hàng

Stanley Flip Straw Water Bottle 22oz (650ml)
Giữ lạnh: 16 giờ. Giữ đá: 45 giờ

Bình Stanley Flip Straw 500ml

Giá: 750,000 đ
Đã hết hàng

Bình Stanley Flip Straw Water Bottle 17oz (500ml)
Giữ lạnh: 10 giờ. Giữ đá: 30 giờ

Stanley Flip Straw Tumbler 880ml

Giá: 880,000 đ
Đã hết hàng

Bình giữ nhiệt Stanley Flip Straw Tumbler 30oz (880ml)
Giữ lạnh: 12 giờ. Giữ đá: 2 ngày

Ly giữ nhiệt Stanley 8oz

Giá: 490,000 đ
Đã hết hàng

Ly giữ nhiệt Stanley Adventure Shortstack Travel Mug
Dung tích 8oz (~240ml)
Giữ nóng: 3 giờ. Giữ lạnh: 4 giờ. Giữ đá: 16 giờ